Walka z hałasem

Zjawisko zanieczyszczenia środowiska hałasem stało się jednym z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. 40% mieszkańców miast jest narażonych na szkodliwy dla zdrowia, ponadnormatywny hałas. Hałas stał się też uciążliwym zanieczyszczeniem środowiska na wsiach, głównie skutkiem wadliwych lokalizacji licznych farm wiatrowych - zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej. Liga Walki z Hałasem od lat postuluje bezskutecznie wprowadzenie unormowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych. Problem stał się niezwykle istotny i jest zupełnie bagatelizowany przez koalicję w Sejmie, rząd, instytucje wpisane w ochronę środowiska, a przede wszystkim przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z tym prowadzimy wykonywanie pomiarów hałasu:

  • Środowiskowego (zakłady przemysłowe) 
  • Komunikacyjnego (linie tramwajowe/kolejowe, lotniczy, tranzytowy)
  • Pomiary wykonywane są w oparciu o aktualne normy, normy i rozporządzenia.
  • Do pomiarów wykorzystujemy mierniki na ważnych akredytacjach.