Projektowanie, kosztorysowanie, realizacja

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie:

 • Projektowania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • Projektowania przyłączy gazowych,
 • Projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • przebudowy,
 • rozbudowy,
 • modernizacji,
 • adaptacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom indywidualnych inwestorów wykonujemy:

 • okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych,
 • certyfikaty energetyczne,
 • załatwianie formalności i uzgodnień związanych z projektem wraz z pozwoleniem na budowę,
 • nadzór budowlany, autorski i inwestorski,
 • obsługa geodezyjna.