Ochrona środowiska

Jako ochronę środowiska rozumuje się całokształt działań, które maja na celu naprawienie powstałych szkód oraz zapobieganie i dalszemu powstawaniu. Odnosząc się do definicji ochrony środowiska zajmujemy się:

 • Sporządzaniem dokumentacji:
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia
  • Raport oddziaływania na środowisko

W zakres naszej działalności wchodzi również pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu wszelkich pozwoleń/zezwoleń pozwalających na prawne korzystanie ze środowiska:

 • Pozwolenie zintegrowane
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Pozwolenie wodnoprawne

W zakresie naszych usług znajduję się również wykonywanie operatów wodnoprawnych.

Oferta nasza skierowana jest również do ośrodków władz samorządowych. Opracowujemy między innymi:

 • Programy ochrony środowiska
 • Plany gospodarki odpadami