Adaptacje akustyczne

Adaptacje akustyczne polegają na oklejeniu ścian, sufitu oraz podłogi materiałem który „pochłania” fale dźwiękowe np. wełną mineralną na ścianę i sufit i wykładziny dywanowe na podłogi lub rozpraszającym czyli rozpraszacze, dyfuzory który odbija w sposób kontrolowany fale dźwiękowe. Grubość warstwy, jakość a także ilość zastosowanych materiałów uzależniona jest od efektów, jakie będziemy chcieli uzyskać.

Kompletnie inna jest warstwa adaptacji dla małego studia studia muzycznego lub koncertowego. Tu również jakość materiałów i rozwiązań idzie w parze z kosztami. Redukowanie kosztów i zamiana materiałów będzie się wiązać z systematycznym kontrolowanym pogarszaniem możliwości. Należy pamiętać, że adaptacja akustyczna czyli tzw. wytłumienie pomieszczenia nie będzie żadną izolacją oraz nie będzie barierą dla hałasów z zewnątrz pomieszczenia. Przeznaczona jest ona tylko i wyłącznie do uporządkowania dźwięków, likwidacji pogłosów, fal stojących wewnątrz studia i stworzenia jak najlepszych warunków do pracy i nagrywania.